Nasze gospodarstwo Przedbieszczady należy do gospodarstw wielofunkcyjnych, służy również upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym. Naszym celem jako gospodarstwa edukacyjnego jest upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności, różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz podniesienie prestiżu zawodu rolnika.

Lokalizacja gospodarstwa na obszarach rolniczych, o cenionym charakterze przyrodniczym, dalekim od zagrożeń przemysłowych daje dodatkową gwarancję na atrakcyjny wypoczynek.  Wizyta w gospodarstwie umożliwia zwiedzanie gospodarstwa i ogólne zapoznanie się z jego funkcjonowaniem, ochroną środowiska, kontaktem z przyrodą i zwierzętami. Gospodarstwo umożliwia aktywne spędzanie czasu. W zadaszonych wiatach można odpocząć, spożyć posiłek, po degustować potraw z kozim serem, które wytwarzane są w gospodarstwie.

W gospodarstwie Przedbieszczady realizowane są warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych i starszych osób. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie związane są z hodowlą zwierząt oraz z produkcją sera koziego i wołoskiego:

Od mleczka do serka
Koza w gospodarstwie
Tradycyjny wypas kóz

Prosimy o wcześniejszą rezerwację. Istnieje możliwość dostosowania programu do oczekiwań uczestników.

Gospodarstwo Przedbieszczady jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych