Informacja Turystyczna

W naszym gospodarstwie Przedbieszczady prowadzimy również całodobową Informację Turystyczną, która uzyskała certyfikat nadany przez Polską Organizację Turystyczną. Możecie się u nas dowiedzieć o walorach i atrakcjach turystycznych regionu, o świadczonych usługach turystycznych (bazie lokalowej, gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej), o warunkach klimatycznych, transporcie). Udostępniamy przewodniki, mapy, katalogi, rozkłady jazdy służymy pomocą.